Leave Your Message
010203
hakda- (1) oh8
takmynan (2) awgust
takmynan- (3) 5c7
010203

BIZ hakda

“Dongguang HCL” karton enjamlaryny öndürýän kärhana, Ltd.

“Dongguang HCL Carton Machinery Co., Ltd.” 2004-nji ýylda döredildi we meýdany 5 gektardan gowrak meýdany öndürýän zawod 3000 inedördül metr. Paýtagt Pekiniň günortasynda we Jinanyň demirgazygynda ýerleşýär, suw we gury ýer gatnawy örän amatly. Karton maşynlary we çaphana enjamlary üçin uly göwrümli hünärmen. Esasy önümlerimizde ýokary tizlikli gasynlanan tagta önümçilik liniýalary (üç, bäş, ýedi), bir taraply gasynlanan tagta önümçilik liniýalary, çap enjamlary we ş.m.
bilen habarlaşyň

IOT GOWY ÖNÜMLER

01020304

ITEM sanawy

Enjamymyz dürli önümler, suça poroşok, ownuk granula, suwuk, ýelimli suwuklyk, blok, taýak we tertipsiz önümler üçin amatly dürli doldurgyç syetemleri bilen birleşdirilip bilner.
Senagat çözgütleri

hyzmatlaryüpjün edýäris

  • Satuwdan öňki hyzmat

    Professional maslahat hyzmatlaryny beriň, müşderiniň isleglerine görä ýöriteleşdirilen çözgütleri beriň we müşderilere laýyk gaplaýyş enjamlaryny we enjamlaryny saýlamaga kömek ediň.

  • Satyş hyzmaty

    Wagtynda eltip bermegi üpjün ediň, enjamlary gurnamak we düzetmek hyzmatlaryny beriň, müşderileri iş ukyplaryna öwrediň we degişli iş gollanmalaryny, wideolary we beýleki goldaw materiallaryny beriň.

  • Satuwdan soň hyzmat

    Enjamlaryň uzak möhletleýin durnukly işlemegini üpjün etmek we müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin enjamlara tehniki hyzmat, kepillik hyzmatlary, uzakdan tehniki goldaw, ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek we beýleki giňişleýin hyzmatlary beriň.

Önümleriň klassifikasiýasy

Flexo Çap ediş ýeri Rotary ölü kesýän maşyn
010203

BIZI C KERTIFIKATY

API 6D, API 607, CE, ISO9001, ISO14001, ISO18001, TS. (Şahadatnamalarymyz gerek bolsa habarlaşyň)

şahadatnama-1ncw
şahadatnama-2e44
şahadatnama-3w94
şahadatnama-4ldh
01020304

habarlar